<li id="kjomr"></li>
<th id="kjomr"></th>
 • <rp id="kjomr"></rp>

   <th id="kjomr"><pre id="kjomr"><rt id="kjomr"></rt></pre></th>

  1. <dd id="kjomr"></dd>
   AI50申购赎回限制清单
   日期: 下 载
   基本信息
   最新公告日期   2021-08-26
   基金名称  AI50
   基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
   一级市场基金代码  517801
   2021-08-25 日信息内容
   现金差额(单位:元)   23,839.43
   最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,000,707.48
   基金份额净值(单位:元)   1.0004
   2021-08-26 日信息内容
   红利金额(单位:元)    0.0000
   预估现金部分(单位:元)   5,299.51
   现金替代比例上限    50.00%
   是否需要公布IOPV    是
   最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
   申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
   申购上限    不限额
   赎回上限    200,000,000.00
   本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
   成份股信息内容
   证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
   开仓标志
   挂牌市场
   002065 东华软件 1900 深市退补 10.0% 10.0% 13243.0 买入开仓
   002230 科大讯飞 1500 深市退补 10.0% 10.0% 80220.0 买入开仓
   002236 大华股份 1900 深市退补 10.0% 10.0% 42560.0 买入开仓
   002241 歌尔股份 2400 深市退补 10.0% 10.0% 101208.0 买入开仓
   002362 汉王科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 3602.0 买入开仓
   002373 千方科技 1000 深市退补 10.0% 10.0% 15950.0 买入开仓
   002410 广联达 1300 深市退补 10.0% 10.0% 84045.0 买入开仓
   002415 海康威视 3000 深市退补 10.0% 10.0% 167130.0 买入开仓
   002432 九安医疗 300 深市退补 10.0% 10.0% 2169.0 买入开仓
   002439 启明星辰 1000 深市退补 10.0% 10.0% 30630.0 买入开仓
   00268 金蝶国际 3868 港市必须 90487.13 买入开仓
   002912 中新赛克 100 深市退补 10.0% 10.0% 3580.0 买入开仓
   002920 德赛西威 200 深市退补 10.0% 10.0% 18660.0 买入开仓
   002970 锐明技术 100 深市退补 10.0% 10.0% 5350.0 买入开仓
   00700 腾讯控股 403 港市必须 158947.87 买入开仓
   00909 明源云 1898 港市必须 47477.15 买入开仓
   01833 平安好医 613 港市必须 30591.12 买入开仓
   02158 医渡科技 983 港市必须 28387.7 买入开仓
   03690 美团-W 806 港市必须 152048.74 买入开仓
   03888 金山软件 1308 港市必须 33860.06 买入开仓
   09923 移卡 282 港市必须 7628.2 买入开仓
   300101 振芯科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 12920.0 买入开仓
   300166 东方国信 900 深市退补 10.0% 10.0% 9288.0 买入开仓
   300168 万达信息 1600 深市退补 10.0% 10.0% 19520.0 买入开仓
   300188 美亚柏科 600 深市退补 10.0% 10.0% 11520.0 买入开仓
   300223 北京君正 300 深市退补 10.0% 10.0% 46482.0 买入开仓
   300229 拓尔思 500 深市退补 10.0% 10.0% 4920.0 买入开仓
   300369 绿盟科技 700 深市退补 10.0% 10.0% 14343.0 买入开仓
   300454 深信服 400 深市退补 10.0% 10.0% 110396.0 买入开仓
   300458 全志科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 23109.0 买入开仓
   300474 景嘉微 200 深市退补 10.0% 10.0% 21134.0 买入开仓
   300624 万兴科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 4434.0 买入开仓
   600536 中国软件 400 允许 10.0% 买入开仓
   600588 用友网络 2100 允许 10.0% 买入开仓
   600845 宝信软件 600 允许 10.0% 买入开仓
   603160 汇顶科技 400 允许 10.0% 买入开仓
   603501 韦尔股份 400 允许 10.0% 买入开仓
   688003 天准科技 100 必须 4390.0 买入开仓
   688008 澜起科技 500 允许 10.0% 买入开仓
   688018 乐鑫科技 100 必须 21847.0 买入开仓
   688023 安恒信息 100 必须 33477.0 买入开仓
   688039 当虹科技 100 必须 7773.0 买入开仓
   688051 佳华科技 100 必须 5688.0 买入开仓
   688058 宝兰德 100 必须 9318.0 买入开仓
   688088 虹软科技 300 允许 10.0% 买入开仓
   688099 晶晨股份 200 允许 10.0% 买入开仓
   688158 优刻得 300 允许 10.0% 买入开仓
   688169 石头科技 100 必须 121500.0 买入开仓
   688208 道通科技 300 允许 10.0% 买入开仓
   688288 鸿泉物联 100 必须 3799.0 买入开仓